BOGART PL

Funkční, exkluzivní design, víceúčelové… To jsou jen některé vlastnosti, které Bogart sedadla nabízejí a která jsou vnímána každým divákem. Ideální pro posluchárny, konferenční sály, univerzity a školy, náboženská centra, kina, trajekty a motorové lodě.

Functional, exclusive, design, multi-purpose… these are just some of the features the Bogart seats offer and which are perceived by each spectator from their seats. Perfect for auditoriums, conference halls, universities and schools, conventions, religious centres, cinemas, ferries and cruisers.

Pro náhled klikněte na obrázek / Click on image for preview

bogart-pl