ECO 100 PL

Příroda nás inspirovala pro tuto řadu sedadel. Materiál v původní barevné textuře, ale bez použití dřeva. Zachování přírodních zdrojů prostřednictvím nové generace materiálů, bezúdržbová a elegantní estetika. Ideální pro posluchárny, divadla, konferenční sály, náboženská centra, trajekty, motorové lodě, víceúčelové haly.

Nature inspired us to make this line of seats. True to the original material in texture and colour, but without using wood, preserving natural resources through a new generation of materials, maintenance free and with elegant aesthetics. Ideal for auditoriums, theatres, conference halls, religious centres, ferries and cruisers, multi-purpose halls.

Pro náhled klikněte na obrázek / Click on image for preview

eco-100-pl