MONTREAL PL

Tvořivost je podstata, kvalita je cíl, inovace je cesta. Výsledek je Montreal sedadlo. Velmi univerzální sedlo vhodné pro všechny oblasti, jako jsou sály, kina, konferenční sály, univerzity a školy, náboženská centra, víceúčelové místnosti, společenské místnosti.

With creativity as its essence, quality as its goal, innovation its path, the result is the Montreal seat. A very versatile seat suitable for all areas such as auditoriums, cinemas, conference halls, conventions, universities and schools, religious centres, multi-purpose rooms, meeting room.

Pro náhled klikněte na obrázek / Click on image for preview

montreal-pl